EQUALIZER KARAOKE

EQUALIZER KARAOKE

Equalizer (EQ) là một tính năng quen thuộc hoặc thiết bị phổ biến, cơ bản khi nói về âm thanh. Equalizer thường xuất hiện trên máy tính, máy nghe nhạc, mixer hay các bộ dàn karaoke…

Khi là một thiết bị, Equalizer có thể thay đổi, bù trừ tín hiệu âm thanh đi qua theo nguyên lý tăng hoặc giảm tín hiệu của từng dải tần. Một cách dễ hiểu nhất, khi có 1 bản nhạc với nhiều nhạc cụ, Equalizer sẽ giúp bạn cắt bỏ tần số thừa thãi và nâng những phần cần thiết để tạo ra cảm giác hòa quện với nhau trong trẻo, sạch sẽ.

Những chức năng của Equalizer

Hiện nay, Equalizer là một thiết bị được thiết kế để làm thay đổi chất âm thanh đi qua nó hay còn được hiểu là thiết bị cân bằng tín hiệu âm thanh. EQ sử dụng nhiều bộ lọc điện tử mà mỗi cần làm việc theo nguyên lý tăng hoặc giảm tín hiệu của từng dải tần.

  • High & Low-pass filter: Đây là hai tính năng hay được dùng nhất cua EQ. High-pass filter là lọc bỏ qua phần cao (đôi khi còn gọi là Low-cut filter - lọc cắt đi phần trầm) có nghĩa là bất cứ tín hiệu ở dưới dải tần chỉ định sẽ được giảm đi, trong khi đó những dải tần cao hơn sẽ được giữ nguyên.
  • Shelving filter: Shelving filter(lọc đa tần) là chức năng dùng để chỉnh đồng thời hàng loạt các tần số xung quanh tần số đã chỉ định. Dạng lọc này ngoài nút chỉnh tần số còn một nút để chỉnh tăng hay giảm. Bạn dùng High-pass hay Low-pass để cắt đi các tần số dư hơn là tăng. Còn ta dùng Shelving filter khi ta muốn tăng nhiều giải tần cùng lúc.
  • Peaking filter: Mặc dù chức năng Shelving filter hữu ích khi bạn điều chỉnh tổng thể âm sắc của hàng loạt dải tần âm thanh, nhưng để tăng giảm cụ thể một tần số nào đó thì bạn nên dùng Peak filter. Chức năng này cũng có 2 nút, một để chọn một tần số trung tâm nào đó, và nút kia để chỉnh tăng giảm tín hiệu.
  • Band pass filter và Notch filter: Ngoài các dạng lọc trên, bạn còn thấy một số dạng có thêm tính năng như Band pass filter và Notch filter. Band pass filters thường dùng để tăng (boost) các tần số. Nguyên lý làm việc cũng tương tự như Peak filter dùng để lọc riêng ra tần số nào đó để tăng.
Xem thêm >>